Ražba a slepotisk zušlechtí vaše tiskoviny >

  • ražba fólií spočívá v přidání tenké vrstvy fólie na papír za pomocí tepla a tlaku
  • vybrat můžete ze široké škály barev včetně metalických
  • slepotisk vytváří reliéf vyvýšených nebo zahloubených motivů
  • aplikovatelné hlavně na papír ale i koženku, kůži a jiné materiály včetně dodaných předmětů
  • ražba fólií lze kombinovat se slepotiskem